SINAV HAZIRLIK PROGRAMLARI

24YD® bünyesinde bulunan sınav hazırlık programları ulusal ve uluslararası uygulanan, üst düzey sınavlardan hedeflenen puanı almak isteyen adayların bireysel ve geçmiş tecrübe farklılıkları esas alınarak, birebir ve grup eğitimleri şeklinde sunulmaktadır. Adayın dil becerilerine göre ihtiyacı belirlenerek oluşturulan, esnek eğitim modelini uygulayan 24YD®  sınavlarda başarı garantisi vermektedir.

 

TOEFL:

Nedir?

TOEFL dil kullanıcılarının Amerikan aksanının akademik düzeyde yeterliliğini ölçmeye yönelik okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini kapsayan 0-120 puan ölçeğine sahip bir sınavdır. 130 ülke ve 8000’den fazla kuruluş tarafından kabul edilen TOEFL skorları başta Amerika ve Kanada olmak üzere birçok ülkede lisans-lisans-üstü eğitim, burs, kariyer edinme ya da terfi için standart bir önkoşul haline gelmiştir.

 

24YD® TOEFL Hazırlık Süreci

TOEFL sınavına yönelik hazırlık programına katılmak isteyen kursiyerden en az B2 Upper Intermediate seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olması beklenir. İlk aşamada kursiyerin seviyesi belirlenir. Kursiyer bu seviyede İngilizce bilgisine sahip ise doğrudan sınav hazırlık programına alınır. Henüz sınav hazırlık programına hazır olmayan kursiyer genel İngilizce programına yönlendirilerek sınav hazırlık için gerekli seviyeye getirilir.

Doğrudan sınav hazırlık programına başlayacak olan kursiyer öncelikle TOEFL IBT simülasyonuna alınır. Bu deneme sınavı TOEFL IBT gibi bilgisayar ortamında yapılır ve gerçek bir TOEFL sınavından farkı yoktur. Sınav sonuçları eğitmen ile kursiyer tarafından birlikte değerlendirilerek her dil becerisi için standart ders saatleri yerine kursiyerin ihtiyacına yönelik ders saat sayısı hesaplanır. Bu sayede kursiyerin ihtiyacının fazla olduğu alanlara daha fazla odaklanılabilecek bir program ortaya çıkar. Daha sonra eğitmen ve kursiyerin ortak oluşturacakları ders programı ile eğitim süreci başlamaktadır. Eğitimler TOEFL sınav hazırlık programı için özel oluşturulmuş olan bilgisayarlı eğitim sınıflarında bilgisayar destekli olarak yapılmaktadır. Bunun yanı sıra eğitim sürecinde birçok farklı kaynaktan ve materyalden yararlanılır. Bu sayede kursiyer çeşitli kaynaklardan zengin bir içeriğe erişebilmektedir.

Eğitim süreci sonunda kursiyer sınava gireceği tarihe kadar belirli aralıklarla kuruma davet edilerek deneme sınavlarına devam edilir. Her deneme sonrasında sonuçlar değerlendirilip kursiyere sınava kadar geçecek sürede eğitmen tarafından ücretsiz danışmanlık hizmeti sağlanır.

 

 

 

IELTS

Nedir?

IELTS Sınavı, İngilizcenin kullanıldığı ülkelerde eğitim almak ya da çalışmak isteyenlerin İngilizce dil seviyelerini değerlendirmek için yapılan uluslararası bir sınavdır. 135 ülkede 9.000’den fazla kurum IELTS Sınavını kabul etmektedir. IELTS adayın tüm dört dil becerisini ölçmeye yönelik görev tabanlı bir sınav içeriğine sahiptir. Sonuçları 1 ile 9 puan aralığında ölçeklendirilen IELTS sınavı her bir dil becerisinin için ayrı ayrı notlandırılmasının yanında bu becerilere ait ortalamada genel not olarak verilir.

24YD® IELTS Hazırlık Süreci

IELTS sınavına yönelik hazırlık programına katılmak isteyen kursiyerden en az B2 Upper Intermediate seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olması beklenir. İlk aşamada yapılacak olan seviye tespitte kursiyer bu seviyede İngilizce bilgisine sahip ise doğrudan sınav hazırlık programına alınır. Henüz sınav hazırlık programına hazır olmayan kursiyer genel İngilizce programına yönlendirilerek sınav hazırlık için gerekli seviyeye getirilir.

Doğrudan sınav hazırlık programına alınacak kursiyer öncelikle tam bir IELTS deneme sınavına tabi tutulur. Bu deneme sınavı IELTS sınavının birebir aynısı olup sonuçları gerçekçi veriler sağlar. Sınav sonuçları eğitmen ve kursiyer ile birlikte değerlendirilip gerekli becerilerde ne kadar ders saati ihtiyacı olduğu ortaya konulur. Daha sonra eğitmen ve kursiyerin oluşturacakları ortak ders programı ile eğitim süreci başlamaktadır. Eğitim sürecinde farklı kaynaklar kullanılarak kursiyere zengin bir içerik sunulmaktadır. Eğitim süresinde her bir beceriye ait ve genel olmak üzere çeşitli deneme sınavları uygulanarak sınava girecek kursiyerin gelişimi takip edilir.

Eğitim süreci sonunda kursiyer sınava gireceği tarihe kadar belirli aralıklarla kuruma davet edilerek deneme sınavlarına devam edilir. Her deneme sonrasında sonuçlar değerlendirilip kursiyere sınava kadar geçecek sürede eğitmen tarafından ücretsiz danışmanlık hizmeti sağlanır.

 

 

TOEIC

Nedir?

TOEIC uluslararası platformda çalışan kişilerin iş İngilizcesi için geliştirilmiş ve günlük yaşamda İngilizceyi kullanıp kullanamadıklarını ölçen bir sınavdır. Yurtiçi ve yurtdışı çalışmalar yapan birçok saygın kuruluş işe alımlarda ya da personelinin İngilizce seviyesini belirlemede bu sınavdan faydalanmaktadır. TOEIC dinleme ve okuma olmak üzere iki bölüm ve 200 sorudan oluşmaktadır. 10-990 olarak belirlenmiş olan puanlama sistemine sahiptir. Ayrıca konuşma ve yazma becerilerini ölçen bir TOEIC konuşma ve yazma sınavı da vardır. Ancak bu sınava giriş dinleme ve okuma sınavından bağımsız olarak isteğe bağlıdır.  

24YD® TOEIC Hazırlık Süreci

TOEIC hazırlık programına başlamak isteyen kursiyer; dinleme ve okuma sınavı yanında konuşma ve yazma sınavına da katılıp katılmayacağına karar verir. Bu doğrultuda uygulanacak olan TOEIC deneme sınavından çıkacak sonuç ile hedef puan arasında kursiyerin hangi bölümlerden kaç saat eğitime ihtiyacı olduğu eğitmen ve kursiyerin ortak değerlendirmesi sonucu ortaya çıkar. Daha sonra yine eğitmen ve kursiyer oluşturacakları ders planı çerçevesinde eğitime başlarlar. Eğitim süreci boyunca TOEIC için hazırlanmış birçok kaynağın yanı sıra kurum eğitmeni tarafından sağlanacak birçok özgün materyal kursiyerin kullanıma sunulur. Süreç içerisinde çeşitli denemelerin dışında eğitim sonunda yine genel deneme sınavı uygulanır.

Eğitim süreci sonunda kursiyer sınava gireceği tarihe kadar belirli aralıklarla kuruma davet edilerek deneme sınavlarına devam edilir. Her deneme sonrasında sonuçlar değerlendirilip kursiyere sınava kadar geçecek sürede eğitmen tarafından ücretsiz danışmanlık hizmeti sağlanır.

 

 

CAE

Nedir?

CAE, iş ve eğitim dünyasında ileri düzey İngilizce bilgisini belgelemeye yarayan bir sınavdır. Uluslararası alanda birçok üniversite, özel ve devlet kurumları tarafından kabul edilmektedir. Sınav içeriği okuma, yazma, dinleme, konuşma ve İngilizcenin kullanımı olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. CAE sertifikası, kişinin ileri düzeyde İngilizce bildiğini ve Avrupa Dil Portfolyosu ölçütlerine göre C2 seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olduğunu kanıtlamaktadır.

24YD® CAE Hazırlık Süreci

CAE sınavına yönelik hazırlık programına katılmak isteyen kursiyerden Advanced seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olması beklenir. İlk aşamada yapılacak olan seviye tespitte kursiyer bu seviyede İngilizce bilgisine sahip ise doğrudan sınav hazırlık programına alınır. Henüz sınav hazırlık programına hazır olmayan kursiyer genel İngilizce programına yönlendirilerek sınav hazırlık için gerekli seviyeye getirilir.

CAE hazırlık programına başlayacak kursiyere öncelikle deneme sınavı uygulanır. Ortaya çıkan sonuçlar ile kursiyerin hangi bölümlerde kaç saati ders ihtiyacı olduğu belirlenir. Daha sonra eğitmen ve kursiyerin ortak karar verecekleri ders programı oluşturularak eğitime başlanır. Eğitim sürecinde her bölüm için ayrı denemeler uygulanır. Ayrıca eğitim sonunda genel deneme sınavları uygulanarak kursiyer ile birlikte değerlendirilir.

Eğitim süreci sonunda kursiyer sınava gireceği tarihe kadar belirli aralıklarla kuruma davet edilerek deneme sınavlarına devam edilir. Her deneme sonrasında sonuçlar değerlendirilip kursiyere sınava kadar geçecek sürede eğitmen tarafından ücretsiz danışmanlık hizmeti sağlanır.

 

 

YDS

Nedir?

YDS  (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı), Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) talimatıyla Kursiyer Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen merkezi bir sınavdır. Yurtiçinde yüksek lisans, doktora yapmak isteyen adayların yanı sıra özel sektör veya çeşitli kamu kurumlarında görevli olan ve dil tazminatı veya yurtdışı görevlendirme nedeni ile yabancı dil bilgisini belgelemesi gereken kişiler YDS’ye girmektedir. YDS, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavdır. 80 soru üzerinden yapılan sınav 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Her biri soru 1.25 puan değerinde olup yanlış cevapların doğruları götürmediği bir sisteme sahiptir. YDS yılda iki kez ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yapılmaktadır. Ayrıca her ay bilgisayar ortamında bir kez yapılan e-YDS de uygulanmaya başlanmış ancak şuanda yalnızca Ankara merkezli olarak yapılmaktadır. YDS giriş hakkı olarak bir sınırlama getirmezken aday e-YDS’ye aynı dilden yılda sadece bir kez katılabilir. Bu durum dışında YDS ve e-YDS arasında kapsam ve sonuç eşdeğerliliği açısından fark bulunmamaktadır.

24YD® YDS Hazırlık Süreci

YDS’ye yönelik hazırlık programına katılmak isteyen kursiyerden en az B1 Intermediate seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olması beklenir. İlk aşamada yapılacak olan seviye tespitte kursiyer bu seviyede İngilizce bilgisine sahip ise doğrudan sınav hazırlık programına alınır. Henüz sınav hazırlık programına hazır olmayan kursiyer genel İngilizce programına yönlendirilerek sınav hazırlık için gerekli seviyeye getirilir.

YDS hazırlık programına başlayacak olan kursiyere öncelikle YDS deneme sınavı uygulanır. Sonuçlar eğitmen ve kursiyer ile birlikte değerlendirilerek kursiyerin ihtiyaçlarına yönelik bir program hazırlanır. Dilbilgisi, kelime bilgisi, okuma ve anlama becerilerine yönelik kursiyere özel olan bir müfredat hazırlanır. Eğitim süresince kursiyere tüm sınav teknik ve taktikleri ile birlikte zengin bir içeriğe sahip olan materyaller sunulur. Gelişimi gözlemlemek amacıyla yapılan ara denemeler dışında eğitim sonunda kursiyer genel bir deneme sınavına daha alınır.

Eğitim süreci sonunda kursiyer sınava gireceği tarihe kadar belirli aralıklarla kuruma davet edilerek deneme sınavlarına devam edilir. Her deneme sonrasında sonuçlar değerlendirilip kursiyere sınava kadar geçecek sürede eğitmen tarafından ücretsiz danışmanlık hizmeti sağlanır.

 

 

 

 

Proficiency (Yeterlilik Sınavı)

Nedir?

Üniversitelerin kendi birimleri tarafından ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış seviye belirleme sınavıdır. Üniversitelerde İngilizce hazırlık eğitimi olan fakültelerde hazırlık sınıfını atlayıp doğrudan fakülteye başlamak için Proficiency sınavında başarılı olmak şartı vardır. Her üniversite Proficiency sınavını kendisi hazırladığından bu sınav üniversiteden üniversiteye değişiklik göstermektedir. Kimi üniversiteler yalnızca yazılı sınav uygularken kimi üniversitelerde yazılı ve sözlü veya tüm dil becerilerini kapsayan sınavlar uygulayabilmektedir.

24YD® Proficiency Sınavı Hazırlık Süreci

Proficiency sınavına hazırlanacak olan kursiyer için kayıtlı olduğu üniversitenin uyguladığı sınav formatında bir deneme sınavı uygulanır. Sonuçlar eğitmen ile birlikte değerlendirilerek hedef puan için gerekli eğitim süresi belirlenir. Eğitmen ile kursiyerin ortak hazırlayacağı ders programı dahilinde eğitim başlar. Eğitim süresi boyunca kursiyerin gireceği sınav formatına uygun kaynaklar seçilerek kursiyere sunulur. Süreç içerisinde sürekli olarak değerlendirmeler yapılır ve eğitim sonunda genel bir deneme sınavı uygulanır. Kursiyere sınava gireceği tarihe kadar ücretsiz danışmanlık hizmeti verilir.

 

LYS-5

Nedir?

LYS-5 (Lisans Yerleştirme Sınavı -5 Yabancı Dil) ağırlıklı olarak dil puanı ile kursiyer alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen kursiyerlerin seçilmesi ve yerleştirilmesi amacı ile ÖSYM tarafından düzenlenmekte olan bir sınavdır. LYS-5 (Lisans Yerleştirme Sınavı-5 Yabancı Dil) her yıl ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde 81 il merkezi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetin ‘de Lefkoşa'da yapılır.

24YD® LYS-5 Hazırlık Süreci

LYS-5’e yönelik hazırlık programına katılmak isteyen kursiyerden en az A2 Pre-Intermediate seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olması beklenir. İlk aşamada yapılacak olan seviye tespitte kursiyer bu seviyede İngilizce bilgisine sahip ise doğrudan sınav hazırlık programına alınır. Henüz sınav hazırlık programına hazır olmayan kursiyer genel İngilizce programına yönlendirilerek sınav hazırlık için gerekli seviyeye getirilir.

LYS-5 hazırlık programına başlayacak olan kursiyere öncelikle LYS-5 deneme sınavı uygulanır. Sonuçlar eğitmen ve kursiyer ile birlikte değerlendirilerek kursiyerin ihtiyaçlarına yönelik bir program hazırlanır. Dilbilgisi, kelime bilgisi, okuma ve anlama becerilerine yönelik kursiyere özel olan bir müfredat hazırlanır. Eğitim süresince kursiyere tüm sınav teknik ve taktikleri ile birlikte zengin bir içeriğe sahip olan materyaller sunulur. Gelişimi gözlemlemek amacıyla yapılan ara denemeler dışında eğitim sonunda kursiyer genel bir deneme sınavına daha alınır. Daha sonra sınava gireceği zamana kadar belirlenen zamanlarda deneme sınavlarına katılır ve sonuçları eğitmen ile birlikte değerlendirerek sınava yönelik ücretsiz rehberlik hizmeti alır.