Yeni Nesil Eğitim Modeli

“24YD© Eğitim Modeli”, “Tek başına hiçbir metot yeterli değildir” düşüncesi ile yola çıkılarak “Eclectic Method” çerçevesinde, birlikte kullanılması oldukça zor olan metotların, inovatif çalışmalar ile eğitim sürecine entegre edilmesi sonucu oluşturulmuştur. Farklı eğitim metodları teknoloji ile birleştirilerek uygulanmaktadır.

“24YD© Eğitim Modeli” öğrencilere ilk 24 saat sonunda konuşma becerisini kazandırmaktadır.

“24YD© Eğitim Modeli”, öğrenci temelli eğitimin, öğrenme gerçekleşmediği takdirde hiçbir faydası olmadığının bilincinde olarak, öğrenme ve öğrenci temelli eğitim anlayışlarını sınıf içi ve sınıf dışı aktivitelerinde birlikte kullanmaktadır.

“24YD© Eğitim Modeli” dahilinde öğrenci dil bilgisi, kelime, yapılar gibi işlevsel dil özelliklerini yaparak ve yaşayarak kalıcı bir şekilde öğrenir. Ders içi aktiviteler ve materyaller gerçek hayatta karşılaşılabilecek durumlar, güncel olaylar ve modern gelişmeler (teknolojik, sosyal vb.) göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. “24YD© Eğitim Modeli”; günlük hayatı yansıtan ve gerçeğe yakın deneyimler sunan, özel olarak tasarlanmış interaktif drama sınıflarında uygulanan aktiviteleri kullanarak öğrenciye aktif öğrenme imkanı sağlamaktadır. Öğrenme sürecini sınıf içi eğitim ile sınırlandırmayan “24YD© Eğitim Modeli” ders dışı aktivitelere de ders içi aktiviteler kadar önem vererek dil öğrenim sürecini öğrencilerin tüm yaşantılarına yaymayı amaçlar. Eğlenmenin öğrenim süreci boyunca gereken motivasyonu arttırdığının bilincinde olan “24YD© Eğitim Modeli” sınıf içi ve sınıf dışı aktivitelerine eğlenceyi dengeli bir şekilde entegre ederek öğrencinin öğrenme isteğini en üst düzeyde tutmaktadır.

Sizi Arayalım
CAPTCHA CAPTCHA